Kinderopvang Mamaloe biedt professionele, kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aan in een warme huiselijke sfeer, waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, en waarin ze samen met andere kinderen spelenderwijs kunnen leren. De pedagogisch medewerkers hebben respect voor de kinderen en ouders. Oudercontacten vinden plaats door o.a. persoonlijk contact en met behulp van het communicatieportaal Konnect.

Kinderopvang Mamaloe

VVE Methode Piramide​

Bij kinderopvang Mamaloe wordt er met de kinderen van 0 tot 4 jaar spelenderwijs gewerkt rondom allerlei thema’s. Dit wordt gedaan aan de hand van de VVE methode Piramide. Gedurende ongeveer 1 maand wordt er rondom een thema aan kinderen activiteiten aangeboden welke tot doel hebben de ontwikkeling te stimuleren.

Kinderopvang Mamaloe werkt met de VVE Methode Piramide voor de leeftijd van 0-4 jaar en met DOENKIDS voor de leeftijd 4-12 jaar. Piramide en DOENKIDS zijn verweven in het unieke concept van de ABBO scholen.

Naast de methode Piramide en DOENKIDS sluit Mamaloe aan bij de visie van school doordat:

  • Zij kinderen spelenderwijs met elkaar laten samenwerken.
  • Zij verticale groepen hebben, waardoor de jongste- middelste- oudste van elkaar kunnen leren.
  • De pedagogisch medewerkers het goede voorbeeld geven.
  • Zij groepsactiviteiten en vrije speelmomenten aanbieden waarbij kinderen van en met elkaar kunnen leren