Taalreis is een specialist in dynamische logopedie.

Educto, Taalreis

Educto, Taalreis​

Leerlingen van groep 1 t/m 8 die logopedie nodig hebben kunnen deze onder schooltijd ontvangen vanuit Taalreis. Hier is een doorverwijzing voor nodig van de huisarts. De logopediste en de intern begeleider van de Krabbenkooi hebben structureel overleg over de leerlingen die logopedie ontvangen.

Voor meer informatie over taalreis kunt u terecht op de website van Taalreis.