Op al onze scholen bieden wij kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang aan. Hierbij werken wij samen met Stichting Mamaloe, ZO kinderopvang en Stichting Peuterspeelzaalwerk. Samen met hen dragen wij zorg voor een doorgaande leerlijn van 0 tot en met 12 jaar.

Kindcentrum

Kindcentrum

Wij vinden heel belangrijk om nauw samen te werken omdat dit de ontwikkeling van onze leerlingen bevordert. Waar mogelijk bieden wij peuterplus-trajecten aan waarin peuters vanaf 3-jarige leeftijd alvast kunnen deelnemen aan het onderwijs in groep 1.

Ook bieden wij een geïntegreerd aanbod aan van kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk.  Dat betekent dat er altijd ruimte is om uw peuter te plaatsen op één van onze scholen. Als er te weinig ruimte is op de peuterspeelzaal is er de mogelijkheid om peuterspeelzaalwerk af te nemen via de kinderopvang zonder dat daar extra kosten aan zijn verbonden. Op deze manier willen wij al onze toekomstige leerlingen in staat stellen om gebruik te maken van een goed voorschools aanbod.

Met de buitenschoolse opvang wordt ook een gezamenlijk activiteitenaanbod neergezet. Zo vinden de sport- en beweegactiviteiten die onze scholen in samenwerking met het CIOS organiseren ook na schooltijd en in de pauzes plaats. Op die manier maakt de buitenschoolse opvang integraal onderdeel uit van ons onderwijsprogramma.