Abbo kindcentra

Visie / missie en kernwaarden Abbo kindcentra

De scholen van Abbo kindcentra zijn allemaal opgericht door ouders en kennen elk een eigen onderwijsconcept. Sinds één januari 2024 valt ook de kinderopvang onder Abbo Kindcentra.Er zijn negen Abbo kindcentra. Basisschool de Krabbenkooi, Kiemkade, de Montessorischool, de Aanloop Vrije School de Zeeridder in Bergen op Zoom, basisschool de Rode Schouw in Halsteren, basisschool Kiezelrijk in Steenbergen en basisschool het Kompas in Heijningen. In Halsteren is er losse kinderopvang onder de naam Kindcentrum Dorpsstraat (voorheen Mamaloe), in de andere kindcentra is de kinderopvang intern.

Met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar boven in ieder kind.

De missie van Abbo kindcentra is: “Laat uw kind bijzonder zijn”.

Vanuit onze missie is het de overtuiging van alle Abbo kindcentra dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen onze scholen aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, daarnaast levert het onderwijs op de Abbo kindcentra een bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot bloei komen. Op die manier bereiden wij onze leerlingen het beste voor op hun toekomstige rol in de samenleving. Onze leerlingen worden opgeleid tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Dit doen wij samen met ouders. Juist omdat onze scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang.

De visie omvat de vijf kernwaarden van ABBO:

De visie omvat de vijf kernwaarden van ABBO:

 • Open
  Open staan voor anderen, eerlijk durven zijn, ontvankelijk.
 • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
  Zelfrespect, vrijheid om keuzes te maken, onafhankelijk.
 • Samenwerkend leren
  Niemand uitsluiten, gemeenschapszin, respectvol.
 • Verantwoordelijk
  Bijdrage leveren vanuit talent, zorgdragend, eigenaarschap.
 • Innovatief
  Buiten bestaande paden denken en handelen, creatief, ondernemend.