Respect, samen en betrokkenheid zijn de waarden van De Krabbenkooi. Leerlingen, ouders en teamleden hebben respect voor elkaar en voor de omgeving. Iedereen wordt in zijn/haar waarde gelaten. 

Missie & Visie

De missie van de Krabbenkooi:

De missie van de Krabbenkooi:

Vanuit het hart groeien de kinderen, door middel van ons KiVa aanbod, het spelenderwijs laten ontdekken én het bewegend leren. We zorgen ervoor dat kinderen zich prettig, fijn en vertrouwd voelen. Zo kunnen zij zich optimaal op alle gebieden ontwikkelen. 

De missie van de Krabbenkooi:

De Krabbenkooi is een gecertificeerde KiVa school. KiVa is het Finse woord voor leuk of fijn en het betekent tevens ‘leuke school’.  KiVa is een schoolbrede aanpak, er zijn interventies op schoolniveau, klasniveau en individueel niveau. Het programma is effectief gebleken om de sociale veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan.

 

De visie van de Krabbenkooi:

De visie van de Krabbenkooi:

Kindcentrum De Krabbenkooi biedt een rijke, positieve en uitdagende speelleeromgeving, waar kinderen nieuwsgierig raken en gestimuleerd worden om te ontdekken, te leren en zich te verwonderen. Wij wisselen doelgerichte lessen in de klas af met het aanbieden van lessen in de buitenlucht, waar we spelend, bewegend en/of natuurlijk leren. Hierdoor zien wij enthousiaste en betrokken kinderen, die zichzelf op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. 

Wij richten ons op het welzijn van de kinderen en hebben de overtuiging dat als kinderen met plezier naar school toe komen, zij open staan voor groei en ontwikkeling. Dan kunnen wij het beste uit de kinderen halen. 

We hechten sterk aan onze waarden; betrokkenheid, samen en respect. We vinden het belangrijk dat ook ouders zich welkom voelen op school, zodat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen om te kunnen werken aan deze waarden. 

Merkverhaal

Merkverhaal

Kindcentrum ‘de Krabbenkooi’ verzorgt onderwijs en opvang in het hart van de Bergse binnenstad. In een fijne sfeer voelen alle kinderen zich welkom en worden zij gezien, gehoord en gewaardeerd. Zo groeien zij spelenderwijs naar hun eigen ik en worden ze gestimuleerd om eigen keuzes te maken; voor zichzelf en hun omgeving.