Wat houdt de Krabbenraad precies in?​

Algemeen

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Deze bestaat door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. In de leerlingenraad zitten leerlingen van groep 6 t/m 8.

De leerlingenraad heet op de Krabbenkooi ‘de Krabbenraad’.

De Krabbenraad zet zich in om de leerlingen van onze school het zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ze worden ondersteund door juf Isabel en juf Kristel.

Zijn er klachten, opmerkingen of leuke ideeën, dan kan dat doorgegeven worden aan de leerlingen van de “Krabbenraad”. Begin van het schooljaar zullen er verkiezingen plaats gaan vinden voor de leden van de Krabbenraad. Dit zijn leerlingen zijn uit groep 6, 7 en 8

Wat doet de “Krabbenraad”?​

Een paar keer per jaar heeft de Krabbenraad een vergadering waarin we elkaar vertellen wat er leeft in de groepen en bij de kinderen. De Krabbenraad stelt altijd aan de start van het schooljaar een mooi te bereiken doel vast, wat door de kinderen wordt georganiseerd. Ook wordt er informatie uit de ideeënbus bekeken. Samen wordt er besproken of de voorstellen uit te voeren zijn. We moeten daarbij letten of het wel kan, mág, of er genoeg geld voor is. Is dat niet het geval, dan zoeken we samen naar oplossingen.

De Krabbenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd (1x per 6 weken). Bij elke vergadering zijn er 2 teamleden als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulant.