Hartelijk welkom op de website van basisschool De Krabbenkooi

Ouders

De Krabbenkooi hecht veel waarde aan goede contacten met ouders/ verzorgers. Zij kennen hun kind immers het beste.

Naast de contacten die ouders/ verzorgers met de leerkrachten hebben over de vorderingen van hun kind, zijn er ook verschillende andere momenten waarop ouders/ verzorgers betrokken kunnen zijn bij de school. Er zijn diverse werkgroepen waarbij ouders en leerkrachten samen bepaalde activiteiten organiseren. Zo hebben wij: