Op De Krabbenkooi werken we met Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

VVE is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. VVE valt in twee delen uiteen:

Voorschoolse educatie. Dit gebeurt op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en richt zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Vroegschoolse educatie. Dit gebeurt op de basisschool en is gericht op kleuters.

Een VVE-programma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden.

Het omvat de:

Taalontwikkeling
Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid.

Beginnende rekenvaardigheid
Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.

Motorische ontwikkeling
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.