KiVa

KiVa

Sinds 2014 is De Krabbenkooi een gecertificeerde Kiva school. KiVa is een schoolbrede aanpak waarbij gewerkt wordt aan het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Er zijn interventies op schoolniveau, klassenniveau en individueel niveau. In de Kiva lessen wordt gewerkt aan sociale flexibiliteit middels het leren omgaan met jezelf en bevorderen van inlevingsvermogen, sociaal initiatief en autonomie.