Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Gezonde school

Onze school is gezond

Onze school is gezond

 Wij zijn trots op het vignet die laat zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria! 

Zo zorgen we voor actieve, gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Themacertificaat Bewegen & Sport

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen & Sport. Wij richten ons hierbij op de volgende pijlers:

  • Gezondheidseducatie
  • Fysieke en sociale omgeving
  • Signaleren
  • Beleid

Themacertificaat Sociaal- emotioneel én gezonde voeding

Dit schooljaar willen we hier ook de themacertificaten sociaal- emotioneel én gezonde voeding bij toevoegen.

Gezonde School

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Omdat wij een Gezonde school zijn is het beleid dat er alle dagen fruit en/of groente mee komt naar school. Ook mag er geen snoep meer mee naar school tijdens het overblijven, deze kunnen worden bewaard voor na schooltijd.

Naast het eten kunt u ook iets te drinken meegeven, zoals magere melk, karnemelk of water.

In vruchtensap, frisdranken, limonade(siroop), yoghurtdranken en chocolademelk zitten veel suikers.  Geef deze daarom niet mee aan uw kind.