Het is belangrijk ook begaafde kinderen dagelijks te laten ervaren hoe prettig het voelt, dat iets na proberen en volhouden lukt. Dit doen we in de verrijkingsklas. 

De verrijkingsklas

De verrijking wordt gegeven door twee leerkrachten de groepen 3 tot en met 8 zijn verdeeld onder deze leerkrachten.
En de verrijking door de groepen 1/2 worden gegeven door een vrijwilliger.

Iedere leerling wil zichzelf verder ontwikkelen. De leerlingen in de verrijkingsklas worden gestimuleerd tot doorzetten en komen gedurende het proces in de zogenoemde "leerkuil". Door dit proces ervaren leeringen dat door hun inzet uitdagingen zullen lukken. In de verrijkingsklas worden er creatieve opdrachten gedaan, wordt er gefillosofeerd en een beroep gedaan op de zone van naaste ontwikkeling.

De verrijkingsklas

Veel begaafde kinderen ervaren tijdens hun schoolloopbaan te weinig van dergelijke momenten. Dit kan op meerdere gebieden negatieve gevolgen hebben. Denkt u hierbij aan:

  • Sociaal- emotioneel functioneren
  • Dalende motivatie
  • Onderpresteren
  • Storend gedrag
  • Negatief zelfbeeld
  • Onvoldoende ontwikkeling/ gebruik van werk- en leerstrategieën

Het is belangrijk ook begaafde kinderen dagelijks te laten ervaren hoe prettig het voelt, dat iets na proberen en volhouden lukt.

Daarnaast is het voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van deze groep kinderen van groot belang, dat de kinderen minstens één maal per week samenzijn en -werken met gelijkgestemden en ontwikkelingsgelijken.

Door dit samenzijn:

  • Ervaren zij dat er meer kinderen zijn zoals zij.
  • Kunnen ze makkelijker van elkaar leren, doordat de kinderen eenvoudiger aansluiting vinden.