De schakelklas is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs die een dusdanige achterstand in de Nederlandse taal hebben, dat zij niet met succes kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs.

De schakelklas

De Krabbenkooi werkt met een schakelklas in een daartoe speciaal ingerichte groep in combinatie met het volgen van onderwijs in een reguliere groep. In deze klas komen verschillende groepen op vastgestelde tijden. 

Het doel van de schakelklas is om de drempel naar het voortgezet onderwijs te verkleinen door een goede voorbereiding aan te bieden.

De Krabbenkooi wil door middel van de inzet van de schakelklas een zo hoog mogelijk rendement behalen om nog beter uitstroomkansen te bewerkstelligen. Dit wordt gerealiseerd door de achterstanden in de Nederlandse taal te verkleinen, de juiste werkhouding aan te leren en het vertrouwen van de betreffende leerlingen (en hun ouders) te vergroten.