De Krabbenkooi is een Cultuur Loper school. De Cultuur Loper is een programma waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Cultuur Loper

Cultuur Loper

Met De Cultuur Loper hebben wij een eigen visie met een doorlopend activiteitenprogramma gemaakt voor de groepen 1/2 t/m 8.  Samen met Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant krijgen de leerlingen lessen cultuureductaie die passen bij hun jaargroep en belevingswereld