Nieuwsbrief overblijven


Beste ouders/ verzorgers van de kinderen uit groep 3 t/m 8,

In deze nieuwsbrief staat het overblijven centraal.

Zoals in de schoolgids beschreven staat verzorgen wij zelf de overblijf. Ouders, die hiervoor zijn opgeleid of in opleiding zijn, verzorgen het toezicht op de kinderen. Per 10 kinderen is er één overblijfouder aanwezig. Per jaar zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd door www.praktijkoverblijven.nl. Alle overblijfouders zijn hierbij aanwezig. Dit is een opfriscursus waar diverse onderwerpen centraal staan bijv. EHBO, het overblijf regelement etc. Wij hebben de groepen in tweeën verdeeld. Groep 3/4 en groep 5 t/m 8. De kinderen van groep 3/4 gaan eerst naar buiten. Op dat moment gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 eten. Rond 12:15 uur wisselen de groepen. Groep 3/4 gaat eten en groep 5 t/m 8 gaan naar buiten. Vanaf 12:40 uur mogen de kinderen kiezen tussen buiten spelen of binnen tekenen/kleuren of een spelletje doen. U zorgt zelf voor een gezond lunchpakketje en drinken krijgen ze vanuit school. De kosten van de overblijf kunt u terugvinden in de schoolgids of op de website.

Mocht u nog vragen hebben over het overblijven dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij Lucy Derks.

Met vriendelijke groet,

Team Krabbenkooi

Facebook