NIEUWSBRIEF 4


NIEUWSBRIEF 4     –   OKTOBER 2015

Beste ouder(s), verzorger(s),

Zoals in Nieuwsbrief 3 al was aangekondigd, hebben we afgelopen week bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. Na toestemming van onze kant waren ook de persvoorlichter van de Inspectie en een journalist/beleidsmedewerkster van de vakbond CNV aanwezig.

De inspecteur heeft in 1,5 dag diverse groepen bezocht om lessen te observeren. Daarnaast heeft zij gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van de leerlingen, ouders, leerkrachten en eveneens gesprekken met onze IB-ers en de directie.

Uiteindelijk, aan het eind van dag 2, heeft een afsluitend gesprek plaatsgevonden waarbij een vertegenwoordiging van ons team aanwezig was, evenals onze Algemeen Directeur Leo Soffers.

De Inspectie heeft ons beoordeeld op 10 belangrijke onderwijsstandaarden en gebruikt bij de beoordeling een vierpuntsschaal:

1 = zeer zwak (ernstige tekortkomingen)
2 = zwak (enige tekortkomingen)
3 = voldoende
4 = goed
Hieronder ziet u hoe de Inspectie ons heeft beoordeeld:

Cognitieve eindresultaten 3
Aanbod 4
Zicht op ontwikkeling 3
Didactisch handelen 3
Ondersteuning 3
Schoolklimaat 3
Veiligheid 4
Evaluatie en verbetering 3
Kwaliteitscultuur 3
Verantwoording en dialoog 3

De Inspectie ziet ons als een goede en sfeervolle school, laagdrempelig voor ouders en met voldoende kracht en ambitie om verder te groeien.
U kunt zich voorstellen dat het hele team erg blij is met deze beoordeling en trots is op onze school!

Binnen enkele weken ontvangen wij het schriftelijke verslag van dit onderzoek. Dan ontvangt u uiteraard nog een samenvatting met sterke kanten en kansen, zoals de Inspectie die ziet.

Dit stuk zal natuurlijk ook worden besproken met de MR van onze school. 

Gerucht in de wijk.
Afgelopen week bereikte ons via een nieuwe ouder het gerucht dat De Krabbenkooi geen kinderen meer zou aannemen vanwege de komst van vele vluchtelingen.

Dit gerucht willen we graag ontzenuwen.

We hebben 2 weken geleden geen gymlessen in de sporthal kunnen geven vanwege de opvang van vluchtelingen gedurende 72 uur. Misschien dat daar de bron van dit misverstand ligt.

In Bergen op Zoom is echter geen AZC gepland en dit gerucht berust dan ook absoluut niet op waarheid. Mocht u de komende periode iets van een dergelijk gerucht horen, stellen we het op prijs als u het direct wilt weerleggen en ouders adviseert even met ons contact op te nemen.

Dank voor uw medewerking.

Digiborden te koop.
Op school hebben wij nog een aantal digiborden staan, inclusief beamer. Deze borden hebben wij vervangen door touchscreens.

Wanneer u eventueel interesse hebt voor een dergelijk bord met beamer, neemt u dan contact met ons op! Voor niet al te veel geld beschikt u dan voor uzelf, uw vereniging, de scouting of noem maar op, over een mooi stukje techniek inclusief geluid!

Met klussen helpt u De Krabbenkooi !! praxis

Zoals u weet is Praxis Bergen op Zoom een samenwerkingspartner van De Krabbenkooi. Praxis Bergen op Zoom heeft ervoor gezorgd dat wij techniekmaterialen voor een zeer mooi tarief hebben kunnen aanschaffen. Daarnaast wil Praxis Bergen op Zoom graag meedenken om techniek een vaste plaats in ons onderwijs te geven.  Daarom is er een speciale spaarkaart voor De Krabbenkooi & Praxis Bergen op Zoom gemaakt, zodat ook de ouders van de school mee kunnen sparen voor techniekmaterialen en technieklessen op onze school. De spaarkaarten zijn vorige week met de kinderen mee naar huis gegeven. Mocht u er geen hebben of mocht de kaart vol zijn, dan kunt u bij onze administratie een nieuwe kaart krijgen.

De verkeerssituatie rondom de Krabbenkooi
Nu het weer wat slechter begint te worden, merken we dat meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. Dat betekent direct een toename van het verkeer in de straten bij onze school.

We willen u dan ook weer vriendelijk maar dringend vragen uw auto te parkeren op plaatsen waar dit is toegestaan. Op die manier kunnen buurtbewoners ook altijd goed hun woning bereiken of verlaten en nog belangrijker: u helpt alle kinderen om zo veilig mogelijk naar en van school te gaan!

Bedankt voor uw medewerking!! herfstvakantie

Tenslotte wensen wij alle ouders en kinderen een fijne herfstvakantie!

Vriendelijke groet,

Namens het team van De Krabbenkooi,
Erik te Loo

Facebook