Studenten pedagogiek.


Foto Yara en PriscillaBeste opvoeders,

Wij zijn Yara (rechts) en Priscilla (links), tweedejaars studenten Pedagogiek van Hogeschool Zeeland te Vlissingen.
Het schooljaar 2015-2016 lopen wij stage op De Krabbenkooi.

Wat is een pedagoog nou eigenlijk en wat doen wij hier precies?

Elke ouder wil zijn kind veilig en optimaal zien opgroeien, maar soms zijn er omstandigheden waardoor dat niet lukt. De oorzaken kunnen heel divers zijn.

Het kan zijn dat het kind een beperking heeft. Maar het kan ook zijn dat ouders er niet toe in staat zijn. Soms is er in de omgeving zoveel aan de hand dat opvoeden niet lukt.

Als pedagoog leren wij de problemen herkennen. Ons werk is erop gericht dat de opvoeders zelf de opvoeding in de hand kunnen houden en dat de belangen van het kind voorop staan. Wij richten ons op situaties waarin de ontwikkeling van kinderen (en jongeren tot 23 jaar) wordt bedreigd. We proberen kinderen en hun opvoeders te helpen bij hun opvoedings- en opgroeiproblemen.

Wij zijn er bijvoorbeeld voor:

  • Kinderen met een achterstand in de ontwikkeling;
  • Kinderen met een probleem op het gebied van taal, spelling en rekenen;
  • Kinderen die gepest worden;
  • Kinderen waarvan het hoofd zo vol zit dat ze niet optimaal functioneren (denk aan: rouw, scheiding etc.);
  • Kinderen die simpelweg hun verhaal willen doen, omdat ze iets kwijt willen.

Wij hopen komend schooljaar vertrouwde gezichten te worden voor u als opvoeder en voor uw kind. Op woensdag en donderdag zijn wij op school aanwezig. Op andere momenten zijn wij te bereiken per mail. Alle vragen omtrent de opvoeding zijn van harte welkom en wij proberen u, in overleg met de leerkracht en IB’ers van school, zo goed mogelijk te helpen.

Yara Tunders: tund0002@hz.nl
Priscilla Zwaan: zwaa0004@hz.nl

Facebook