Informatie bijeenkomst Social Media.


Beste Ouders,

Internet en social media zoals facebook, twitter, instagram en whatsapp, zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom vinden wij het als school belangrijk dat we in ons onderwijsaanbod ook ruimte maken voor lessen over het gebruik van internet en social media.

Hiervoor zijn wij vorig schooljaar de samenwerking aangegaan met BASburo, een bedrijf dat gespecialiseerd is in social media en het veilige gebruik daarvan. Voor alle ABBO-scholen is in dit kader een speciale lessenserie ontwikkeld voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.  De lessen van dit jaar staan in het teken van KiVa (het anti pest programma van onze school) en worden aangeboden in de week tegen pesten.

Tijdens deze lessen maken de kinderen kennis met de verschillende soorten social media en krijgen zij inzicht in de toepassingsmogelijkheden. Daarnaast worden zij bewust gemaakt van de mogelijke risico’s die het gebruik van social media met zich mee kan brengen. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen weten hoe zij zich op een veilige en verantwoorde wijze online kunnen bewegen.

Wij vinden het belangrijk om u als ouders ook te betrekken bij deze ontwikkeling. Het gebruik van internet en social media vindt immers ook in de thuissituatie plaats. Daarom organiseren wij tijdens de week tegen het pesten een informatiebijeenkomst. U bent van harte welkom op dinsdag 22 september van 19.30 tot 21.00 uur.

U krijgt handreikingen om het gebruik van internet en social media in de thuissituatie te begeleiden.

Wij hopen van harte op uw aanwezigheid!
U kunt dit per mail doorgeven aan de groepsleerkracht.

Met vriendelijke groet,

Team Krabbenkooi

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:  SOS-01
BASburo / Bright And Social
Bas van der Haar
Rozenstraat 22
4613 AJ Bergen op Zoom
+31(0) 6 52 68 92 42
info@basburo.nl

 

Facebook