Nieuwsbrief 7, februari 2015


NIEUWSBRIEF 7     – februari 2015

Beste ouders, verzorgers,

De zevende nieuwsbrief in dit schooljaar!!

De Nieuwsbrieven worden steeds geplaatst op onze website: www.krabbenkooi.nl 

Personeelsnieuws.

Woensdag 28 januari was het dan zover. Juf Ineke (groep 7B) en juf Meike namen afscheid van de Krabbenkooi.

Tussen de middag een heerlijke teamlunch waarbij iedere juf en meester iets lekkers had gemaakt. En daarna een receptie waarbij veel ouders, (oud)-collega’s en andere bekenden handjes konden schudden.

En dan breekt voor beiden een andere periode aan in hun leven: voor juf Ineke en tijd met meer vrije tijd voor familie en hobby’s. Voor juf Meike een nieuwe werkkring. Hoewel, Meike blijft de komende tijd verbonden aan onze Stichting om bovenschools verder te werken aan alle samenwerkingsverbanden die de ABBO-scholen afgelopen jaar zijn aangegaan.

Tot de zomervakantie zal meneer Martijn in groep 7B werken. De taken van plaatsvervangend directeur zal juf Lucy op zich nemen.

Verkeerssituatie.

Toch nog maar eens aandacht voor dit onderwerp.

Nu het winter is, het weer slechter en ‘s ochtends en ’s middags behoorlijk donker, is het natuurlijk extra oppassen in het verkeer. Bij school merken we dat natuurlijk ook en willen wij nogmaals met klem aan u vragen hier ook rekening mee te houden. Rijd voorzichtig, parkeer op veilige plekken en zorg dat uw en andermans kinderen veilig naar en van school kunnen komen!
Seef

Inlooptijd.

Ook na de carnavalsvakantie bestaat de mogelijkheid voor u als ouder om op dinsdagochtend en woensdagochtend van 08.30 – 09.00 uur binnen te lopen en met Erik te Loo in gesprek te gaan over wensen, ideeën, vragen, wat dan ook.

Wilt u iets bespreken, maakt u dan vooral gebruik van deze mogelijkheid!

Gezonde koeken en fruit.

Zoals u weet hebben we op school afspraken m.b.t. het meebrengen van fruit en gezonde koeken (zie ook de Schoolgids blz. 7.)

De laatste tijd wordt in meerdere groepen gezien dat kinderen koeken bij zich hebben die we op school niet tijdens de fruitpauze willen laten eten.

Hierbij nog een overzichtje van toegestane tussendoortjes: boterham met mager beleg, rijst wafel, mueslireep, krentenbol, ontbijtkoek, evergreen of sultana. MR nieuws. Op 10 december 2014 is er een ouderavond i.s.m. de MR geweest naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek. Doel was/is: hoe tillen we de Krabbenkooi naar een hoger niveau. De punten die besproken werden waren de communicatie, de tussenschoolse opvang en de ouderbetrokkenheid. In groepjes zijn we uiteen gegaan en werden er zaken besproken die goed gaan en punten die verbeterd kunnen worden. We kijken met een goed gevoel terug naar deze avond. Aan een aantal punten wordt al hard gewerkt zoals; de aanpak van het schoolplan, het opknappen van het schoolplein. Mocht u nog ideeën hebben, mail ze dan gerust naar mr@krabbenkooi.nl. Wilt u opgenomen worden in de maillijst van de MR, dan kunt u ook naar dit adres een e-mail sturen. Vastenavend.

Nog een korte week en het befaamde Krabbenkooibal gaat weer van start. U heeft hierover apart verdere informatie over gekregen!

De kinderen van groep 1 t.m. 4 zijn deze vrijdagmiddag ook gewoon op school.

Wij wensen u alvast een fijne vakantie toe en tot ziens op maandag 23 februari!
Agge Mar leut et!Veldteken

Namens het team van De Krabbenkooi,

Erik te Loo

 

Facebook