Activitieten F!TFabriek Bergen op Zoom


fitfabriekDe F!TFabriek is een nieuwe organisatie, die in het leven geroepen is om de gemeente Bergen op Zoom geestelijk als lichamelijk meer in beweging te krijgen. De F!TFabriek is een samenwerking tussen Thuis Op Straat, Sportservice Noord-Brabant en de gemeente. Zij streven ‘meer beweging’ na in onderwijs, in de wijk, in sportverenigingen, op het gebied van aangepast sporten en met gemeente brede activiteiten op het gebied van gezonde voeding. De F!TFabriek is momenteel drukdoende met het opzetten van een digitaal sportloket voor de gemeente Bergen op Zoom. Op deze site kan men alles vinden over sporten en bewegen in Bergen op Zoom. Half november wordt de site online gezet en kan die ook gevoed worden door de verenigingen. Lees voor meer informatie over de F!tFabriek op: http://www.thuisopstraat.nl/nieuws.html of klik hier.

Aan alle kinderen van de schools is voor de vakantie een flyer meegegeven met allerlei leuke activiteiten van de F!tFabriek, klik hier voor de digitale flyer: flyer fitfabriek

Facebook