Opvang


Wij werken nauw samen met Mamaloe om een goede, sfeervolle opvang te verzorgen gedurende de VO (voorschoolse opvang) en de BSO (buitenschoolse opvang). Voor meer informatie zie kinderopvang

Voor meer informatie over de TSO (tussenschoolse opvang) zie  overblijven: algemene informatie

Facebook