Ziekmeldingen laatste schoolweek.


Ziekmeldingen laatste schoolweek;

Op zaterdag 23 juli  start de zomervakantie. Vrijdagochtend 22 juli is dus onze laatste schooldag.

Uit ervaring is bekend dat sommige ouders deze vakantie een (half) dagje eerder willen beginnen en op de laatste dag hun kind daarom ziek melden.

Van de leerplichtambtenaar kregen we bericht dat hij de laatste 2 dagen de ziekmeldingen wil kunnen controleren van die kinderen die leerplichtig zijn.

Hij vraagt ons dan ook om evt. ziekmeldingen direct aan hem door te geven inclusief de verblijfplaats van het zieke kind.

Mocht uw kind dus donderdag of vrijdag worden ziekgemeld, dan zullen wij ook naar de verblijfplaats van uw zieke kind moeten vragen.

Het leek ons correct u hierover te informeren.

Vriendelijke groet,

Namens het team van De Krabbenkooi,

Lucy Derks

Facebook