VoorleesExpress; nieuwe aanmeldingen mogelijk!


De VoorleesExpress is een project waarbij kinderen met een taalachterstand 20 weken lang thuis voorgelezen worden door enthousiaste vrijwilligers. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, verrijkt de taalomgeving in huis en brengt mensen met elkaar in contact.

Wil je graag de taalontwikkeling van je kind(eren) verbeteren?

Meedoen kan als je ‘ja’ kan antwoorden op deze vragen: • Zijn je kinderen 2 tot en met 8 jaar? • Vinden je kinderen taal moeilijk? • Vind je voorlezen moeilijk? • Wil je leren voorlezen?

Een half jaar lang komt er wekelijks een voorlezer bij een gezin thuis om de kinderen voor te lezen.

Het gezin en de voorlezer worden begeleid door een coördinator en gedurende het project zoeken zij samen naar een manier van voorlezen die bij het gezin past. Hierbij staat centraal dat een ouder (of een ander gezinslid) bij het voorleesritueel wordt betrokken om zo uiteindelijk het voorlezen over te nemen. Ook maakt het gezin kennis met de bibliotheek.

Er is plaats voor nieuwe gezinnen om zich aan te melden voor het nieuwe voorleesseizoen.

Binnenkort wordt er gestart met de intakegesprekken voor dit nieuwe voorleesseizoen, welke zal starten in het najaar 2016. Aanmelden bij voorkeur vóór 1 juni.

Voor meer informatie kijk op www.voorleesexpress.nl of haal een folder bij ons op school!

 

 

Facebook