Nieuwsbrief januari 2016


Beste ouder(s), verzorger(s),                                                                                 Logo

Ziekmeldingen komende week; 1 feb t/m 5 feb

Volgende week zaterdag start de voorjaarsvakantie/Carnavalsvakantie.

Uit ervaring is bekend dat sommige ouders deze vakantie een (half) dagje eerder willen beginnen en op de laatste dag hun kind daarom ziek melden.

Van de leerplichtambtenaar kregen we bericht dat hij de laatste 2 dagen de ziekmeldingen wil kunnen controleren van die kinderen die leerplichtig zijn.

Hij vraagt ons dan ook om evt. ziekmeldingen direct aan hem door te geven inclusief de verblijfplaats van het zieke kind.

Mocht uw kind dus donderdag of vrijdag worden ziekgemeld, dan zullen wij ook naar de verblijfplaats van uw zieke kind moeten vragen.

Het leek ons correct u hierover te informeren.

Vriendelijke groet,

Namens het team van De Krabbenkooi,

Erik te Loo

Facebook