Excursiebrief januari 2016


Beste ouders/verzorgers, nieuw logo

Zoals wellicht bekend is, gaan de kinderen het ene jaar op schoolreis en worden er het andere jaar excursies/uitstapjes georganiseerd. Het team heeft hier samen met de MR over gesproken en vanaf dit schooljaar worden er voor de groepen 1 t/m 5 ieder jaar excursies/uitstapjes georganiseerd. Deze groepen gaan niet meer op schoolreis.
Groep 6 en groep 7 gaan het ene jaar op schoolreis en hebben het andere jaar excursies/uitstapjes.
Groep 8 gaat ieder jaar op schoolkamp.

Dit jaar is er één uitzondering; groep 5/6 zal aansluiten bij de schoolreis en geen excursies/uitstapjes hebben.

Wat betekent dit voor dit schooljaar; Groep 1 t/m groep 5B (m.u.v. 5/6A) krijgen excursies/uitstapjes georganiseerd door de groepsleerkracht. Ze hebben een informatief, leerzaam en/of uitdagend karakter. Mocht er hulp nodig zijn dan zal de groepsleerkracht met u contact opnemen. De kosten hiervan zijn €10 per kind.

Wij willen u vragen het bedrag van €10,00 aan uw kind mee naar school te geven om aan de groepsleerkracht te overhandigen. Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag gepast te betalen én bij elke groepsleerkracht apart! Het bedrag dient vóór vrijdag 29 januari 2016 betaald te zijn.

Groep 5A/6A, 6B, 7A en 7B gaan naar het Archeon. Hier krijgt u zo snel mogelijk informatie over.

Groep 8 gaat op schoolkamp, ook hier krijgt u nog informatie over.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bij de groepsleerkracht terecht.

Met vriendelijke groet,

Team Krabbenkooi

Facebook