Oproep muzikanten optocht


De Kerst is in aantocht maar toch zijn we nu al druk bezig met de voorbereidingen van de Vastenavendoptocht.

Voor diegene, die zich geroepen voelt de krabbekes van de Krabbenkooi te ondersteunen tijdens de vastenavendoptocht op vrijdagmiddag 5 februari 2016.

“Wie is er in ’t bezit van ’n instrument, ken note of spijkerschrift leze en wil èèl gère mee speule (art, òòg en mee veul ammezuur).

Opgeven bij de kemissie “vastenavend”: Anita, Petra of Ellen

plaatje band

Facebook